O kompaktních zářivkách se mezi lidmi šíří různé nesmysly


Vliv častého zapínání na životnost
Mezi lidmi se šíří tento informační šum v poměrně značné míře, přitom vůbec není podložený a pochopitelně ani pravdivý. Tato světla byla v laboratorních podmínkách testována mnohokrát – speciálně na tento jev a není prokázáno, že má na životnost kompaktních zářivek významný vliv. Životnost „úsporek“ se pohybuje zhruba v rozmezí 15 – 30 let i při dvacetinásobném denním zapnutí a vypnutí.
oranžová žárovka.jpg
Nízký teplotní rozsah a příliš studené světlo
Další argument odpůrců této technologie. Přitom se dnes běžně na trh dodávají světla  https://www.lightpark.cz/kompaktni-zarivky/ v různých světelných spektrech. Např. označení žárovek 827 nebo 825 odpovídá teplotě chromatičnosti, která se podobá klasickým vláknovým žárovkám.
Zdravotní potíže
Elektromagnetické záření a škodlivé UV záření těchto světel má údajně neblahý vliv na zdraví. Samotná jejich konstrukce však brání průniku UV záření luminiscenční vrstvou a intenzita elektromagnetického záření je např. ve srovnání s běžícím elektromotorem automatické pračky, nebo topnou spirálou ve varné konvici několikanásobně nižší. Tímto tématem se zabýval tým odborníků a prováděl pokusy s citlivými lidmi, kteří zaznamenali jisté podráždění teprve po několika hodinách trvalého osvitu tímto zdrojem, a to ze vzdálenosti 25 cm.
úsporná zářivka.jpg
Nedají se využít ke stmívání
Některé typy kompaktních zářivek stmívání nepodporují, ale některé ano. Výrobci je označují jako tzv. „dimmable“, případně „dimm“.
Mizerná kvalita
To je poměrně často vyslovovaný výraz, který souvisí se špatnými zkušenostmi z 90. let. Současné technologie využívají vyšších frekvencí předřadníků, tzv. elektronických, které prakticky zamezují blikání zářivek. Tato světla ve srovnání s LED diodovými svítidly vykazují pomalejší náběh, maximálně však za 1 minutu do 80 procent plného výkonu.
Obsahuje rtuť a je škodlivá pro životní prostředí
To je v podstatě jediný problém těchto světelných zdrojů. Z toho důvodu se nesmí odkládat do komunálního odpadu, ani do elektroodpadu, a musí se likvidovat jako nebezpečný odpad. Také se doporučují instalovat do svítidel s ochranným krytem, kde by při jejich poškození nehrozil únik rtuti do okolního prostředí.